Integritetspolicy

Inledning

Norrlandsbilar i Torvalla AB (hädanefter kallat ”Vi”) strävar efter att skydda av din personliga integritet genom att vara tydliga med hur vi behandlar personuppgifter. Vi strävar efter att behandla så få personuppgifter som möjligt under så kort tid som möjligt på ett så säkert sätt som möjligt. I denna policy kan du läsa om vad vi samlar in, varför vi samlar in, hur länge vi lagrar, om vi sprider vidare och hur vi skyddar personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vad menas med behandling av personuppgifter?

Alla uppgifter som kan identifiera en fysisk person klassas som personuppgift, till exempel

 • Namn
 • Adress
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • IP-nummer
 • Bilder

 

Med behandling av personuppgifter menas allt som görs med personuppgifter, t.ex.

 • Insamling
 • Registrering
 • Lagring
 • Bearbetning
 • Spridning

Ansvarig för behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig är: David Lauren, 063-810 10, [email protected]

Insamling

Följande personuppgifter kan komma att samlas in när du använder våra webbplatser och/eller är kund till oss.

Hosting av webbplats. Syfte: Drift av webbplats. Uppgifter: Microsoft

Formulär. Syfte: Ta emot anmälningar, bokningar m.m. Vi kan även använda dessa uppgifter för vidare marknadsföring av erbjudanden till dig. Uppgifter: Vi lagrar de uppgifter du fyller i ett formulär och skickar på webbplatsen.

DoubleClick. Syfte: Cookien gör att vi kan skapa, göra transaktioner och hantera digital annonsering. DoubleClick drivs av Google. Uppgifter: Anonymt: Analyser, annonsvisningar, webbläsarinformation, information om cookies, datum/tid, demografiska data, maskin- /programvarutyp, internetleverantör, interaktionsdata, sidvisningar, serverdomäner Pseudonymt:, sökdata, personuppgifter, namn, adress, telefonnummer, e-postadress, inloggning, IP-adress, unik enhetsID, platsbaserade data. Mer info: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

GA Audiences. Syfte: Google Audiences organiserar och analyserar dina uppgifter. Med dessa cookies kan vi förstå mer om den sorts personer som besöker vår webbplats och den optimala frekvensen med vilken annonsmeddelanden skickas till webbplatsbesökarna. Uppgifter: Anonymt: Analyser, annonsvisningar, webbläsarinformation, information om cookies, datum/tid, demografiska data, maskin-/programvarutyp, internetleverantör, interaktionsdata, sidvisningar, serverdomäner, personuppgifter: IP-adress, sökhistorik, platsbaserade data, enhets-ID, namn, adress, telefonnummer, e-postadress, inloggning, IP-adress, unikts enhetsID. Mer info: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Google Analytics. Syfte: Google Analytics är en analystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics använder cookies för att hjälpa till att analysera hur besökare använder en webbplats. Google kommer att använda denna information för att bedöma hur du använder webbplatsen, och sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteten åt oss och tillhandahåller andra tjänster till oss om webbplatsaktivitet och internetanvändning. Uppgifter: Anonymt: Analyser, annonsvisningar, webbläsarinformation, information om cookies, datum/tid, demografiska data, maskin-/programvarutyp, internetleverantör, interaktionsdata, sidvisningar, serverdomäner, personuppgifter: IP-adress, sökdata, platsbaserade data, enhets-ID, namn, adress, telefonnummer, e-postadress, inloggning, IP-adres, unikt enhetsID. Mer info: http://www.google.se/intl/en/policies/privacy/

Google Tag Manager. Syfte: Cookien är förknippad med sajter som använder Google Tag Manager för att ladda andra skript och koder på en sida. Denna cookie hjälper oss att klassificera information på vår webbplats och namnger informationen på ett sätt som gör det enklare att hitta den i framtida sökningar.  Uppgifter: Anonymt: Analyser, annonsvisningar, webbläsarinformation, information om cookies, datum/tid, demografiska data, maskin-/programvarutyp, internetleverantör, interaktionsdata, sidvisningar, serverdomäner, personuppgifter: IP-adress, sökhistorik, platsbaserade data, enhets-ID, namn, adress, telefonnummer, e-postadress, inloggning, IP-adress, unikt enhetsID.

Facebook Custom Audience. Syfte: Cookien gör det möjligt för oss att skapa anpassade listor över befintliga kunder. Vi kan därefter skicka annonsering till kunderna på olika listor beroende på de särskilda intressena hos den anpassade målgruppen på varje lista. Uppgifter: Anonymt:Analyser, annonsvisningar, webbläsarinformation, information om cookies, datum/tid, demografiska data, maskin-/programvarutyp, interaktionsdata, internetleverantör, sidvisningar, serverdomäner, personuppgifter: IP-adress, platsbaserade data, enhets-ID, namn, adress, telefonnummer, e-postadress, känslig (ekonomisk information). Mer info: https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Facebook Pixel. Syfte: Facebook Pixel är ett analysverktyg som mäter hur effektiv annonseringen är genom att redovisa det som människor gör när de besöker vår webbplats. Uppgifter: Anonymt: Analyser, annonsvisningar, webbläsarinformation, information om cookies, datum/tid, demografiska data, maskin-/programvarutyp, interaktionsdata, internetleverantör, sidvisningar, serverdomäner, Personuppgifter: IP-adress, platsbaserade data, enhets-ID, namn, adress, telefonnummer, e-postadress, känslig (ekonomisk information). Mer info: https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Spridning

Vi säljer, sprider, eller på annat sätt överför inte personuppgifter till tredje part utöver våra underleverantörer nedan.
Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES, men kan även komma att överföras till USA. Vi har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter genom att mottagaren av personuppgifterna följer Privacy Shield, ett ramverk upprättat mellan USA:s handelskammare och EU-kommissionen, med syfte att uppfylla kraven för integritetsskydd.

Hosting av webbplats. Hur uppgifter delas: Filer och databas innehållande personuppgifter enligt beskrivning på sid 1 ligger på servrar som ägs av Microsoft. Tredje Part: Microsoft: Lagringsplats: EU

DoubleClick. Hur uppgifter delas: Sammanställda data delas med tredje part. Anonyma data delas med tredje part. Personuppgifter delas med tredje part. Känsliga uppgifter delas med tredje part. Tredje part: Google. Lagringsplats: EU & USA (Privacy Shield)

GA Audiences. Hur uppgifter delas: Sammanställda data delas med tredje part. Anonyma data delas med tredje part. Personuppgifter delas med tredje part. Tredje part: Google. Lagringsplats: EU & USA (Privacy Shield)

Google Analytics. Hur uppgifter delas: Sammanställda data delas med tredje part. Anonyma data delas med tredje part. Personuppgifter delas med tredje part. Tredje part: Google. Lagringsplats: EU & USA (Privacy Shield)

Google Tag Manager. Hur uppgifter delas: Sammanställda data delas med tredje part. Anonyma data delas med tredje part. Personuppgifter delas med tredje part. Tredje part: Google. Lagringsplats: EU & USA (Privacy Shield)

Facebook Custom Audience. Hur uppgifter delas: Anonyma och sammanställda data lämnas ut vid annonseringstjänster, mätningstjänster och analystjänster och till leverantörer, tjänsteleverantörer och partner som stöder Facebooks verksamhet (t.ex. genom att tillhandahålla tekniska infrastrukturtjänster, analyser av hur annonser används, mätning av annonsers och tjänsters effektivitet, tillhandahållande av kundservice, förenklade betalningar eller genomförande av akademisk forskning och undersökningar). Tredje part: Facebook. Lagringsplats: EU & USA (Privacy Shield)

Facebook Pixel. Hur uppgifter delas: Data som är anonym lämnas ut genom annonsering, mätningar och analystjänster och tjänsteleverantörer (t.ex. partner som tillhandahåller tekniska och infrastrukturrelaterade tjänster och analystjänster). Tredje part: Facebook. Lagringsplats: EU & USA (Privacy Shield)

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas.

Dina rättigheter

Som kund hos oss har du flera rättigheter som du bör känna till.

 • Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig
 • Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna
 • Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade
 • Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen
 • Du har rätt att återkalla samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända direktmarknadsföring

Cookies

Cookies är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Cookies hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk mm) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen av cookie sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den andra typen kallas sessions-cookie. Under tiden du är inne på en webbsida lagras den temporärt i din dators minne. Sessions-cookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder båda typer av cookies. Vi använder också cookies för att lagra ditt samtycke till den behandling av personuppgifter sker när du använder denna webbplats.

Samtycke

Samtycke till behandling av personuppgifter när du använder denna webbplats enligt punkten Insamling sker genom att du aktivt klickar ”Jag samtycker” i den ruta som kommer upp vid ditt första besök på webbplatsen. Om någon sådan ruta inte visas för dig har du troligen redan lämnat ditt samtycke vid ett tidigare besök. Vi använder cookies för att lagra ditt samtycke, se punkten Cookies för mer information. Om du inte lämnar ditt samtycke genom att klicka på knappen ”Jag samtycker” så kommer den rutan ligga kvar längst upp i webbläsaren. Vill du återkalla ditt samtycke för denna webbplats så kan du rensa cookies för webbplatsen under inställningar i din webbläsare.

Kontakt

Om du har några frågor kontakta oss på 063-810 10 eller [email protected]

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy.